hur beräknar man behovet av is?

Nedan följer en rekommendation. Den måste
anpassas till era omständigheter. Om det är en
lång fest, varmt, beställ mera is!

Antal personer
Kyla & Drinkar
Enbart Kyla
Enbart Drinkar
Upp till 50
2x25kg
1x25kg
1x25kg
Upp till 200
6x25kg
4x25kg
3x25kg